Przed nami:

Za nami:

Bieg Mikołajkowy Jarosławiec

sobota, 2 grudnia 2023 o godzinie 11:00

Grand Prix Lęborka

sobota, 4 listopada 2023 o godzinie 11:00

Wspieranie talentów

w Blog / 14 października 2018 /

Dzień Papieski skłania do refleksji na temat  talentów. Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego Dnia publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”, w której corocznie udział bierze blisko 100 tys. wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym młodym ludziom.  Pewno wśród tych młodych ludzi są wybitnie uzdolnieni sportowcy. Bieg wokół Ołtarza Papieskiego w Sierakowicach był okazją do kolejnego wyławiania talentów sportowych. Jak zaakcentował spiker zawodów „już samo ruszenie się w niedzielę do uprawiania sportu jest sukcesem. Ci wszyscy, którzy pojawili się na zawodach są zwycięzcami”. Duża w tym jest rola dorosłych, aby zaktywizować młodych ludzi do sportu, do odkrywania różnych talentów i wspierania ich. Pomagajmy zatem młodym ludziom w odkrywaniu ich różnorakich talentów i zróbmy wszystko, by te talenty pięknie się rozwijały.